ООО "Мелитопольский завод автотракторных глушителей "ЮТАС"
"Melitopol factory of autotractor silencers "UTAS" Ltd.

Без ножек

iki bölümden ayaksız çift çerçeve

iki bölümden ayaksız çift çerçeve

boyut Lamel sayısı makale 1900х1200 30 1912300-II 1900х1200 34 1912340-II 1900х1200 38 1912380-II 1900х1200 44 1912440-II 1900х1400 30 1914300-II 1900х1400 34 1914340-II 1900х1400 38 1914380-II 1900х1400 44 1914440-II 1900х1600 30 1916300-II 1900х1600 34 1916340-II 1900х1600 38 1916380-II 1900х1600 44 1916440-II 1900х1800 30 1918300-II 1900х1800 34 1918340-II 1900х1800 38 1918380-II 1900х1800…
Katı ayaksız çift çerçeve

Katı ayaksız çift çerçeve

boyut   Lamel sayısı makale 1900х1200 30 191230 1900х1200 34 191234 1900х1200 38 191238 1900х1200 44 191244 1900х1400 30 191430 1900х1400 34 191434 1900х1400 38 191438 1900х1400 44 191444 1900х1600 30 191630 1900х1600 34 191634 1900х1600 38 191638 1900х1600 44 191644 1900х1800 30 191830 1900х1800 34 191834 1900х1800 38 191838…